sponsoren

Cinsu
Coop
Haafs
Ontl.groen
Visio
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > organisatie  > privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste aanpassing: 1 april 2019

Stichting Avondvierdaagse Vries gevestigd Noordesstraat 2, 9494 RT Yde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Avondvierdaagse Vries organiseert jaarlijks een avondvierdaagse in en om Vries. 

Contactgegevens

Via info@avondvierdaagsevries.nl krijgt u direct contact met ons.

Onze website

Onze website www.avondvierdaagsevries.nl  is ons gratis ter beschikking gesteld door KWBN en biedt informatie over de avondvierdaagse en deelnemers kunnen zich digitaal aanmelden en betalen voor hun deelname. 

Door uw deelname aan de Avondvierdaagse Vries geeft u toestemming om onderweg gemaakte foto’s, die een sfeerbeeld geven de avondvierdaagse, te plaatsen op onze website.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast

Wij verwerken geen persoonsgegevens, anders dan de gegevens van onze deelnemers zoals hieronder vermeld:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Leeftijd, School, Klas en een eventuele begeleider.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren geen persoonsgegevens anders dan hierboven vermeld..Na afloop van de Avondvierdaagse in enig jaar verwijderen wij de gegevens zodra dit kan, waarbij wel de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Avondvierdaagse Vries deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan zaken i.h.k.v. wettelijke verplichtingen.  Er zijn geen bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Slechts onze webbouwer heeft toegang tot de op onze site vermelde namen. Met dit bedrijf sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. 

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor zover bekend gebruikt Stichting Avondvierdaagse Vries geen functionele, analytische en tracking cookies, Naar aanleiding van uw bezoek aan Stichting Avondvierdaagse Vries ontvangt u dan ook geen gepersonifieerde reclames.

Als u onze berichten leest via facebook gelden de instellingen die u met die provider bent overeengekomen. 

Wilt u meer weten over cookies e.d.? Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste natuurlijk voor zover dit geen impact heeft op wetgeving waardoor wij gehouden zijn deze gegevens te bewaren. 

Houden wij ons niet of onvoldoende aan dit privacyreglement dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Avondvierdaagse Vries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@avondvierdaagsevries.nl

Alle door ons gebruikte computers zijn voorzien van een goed werkende firewall. Alle verbindingen naar de website van www.volksvermakenvries.nl via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan binnenkort via een beveiligde SSL-verbinding.

Gebruik van door ons geplaatste foto’s

Het ongevraagd gebruik van door ons gemaakte en geplaatste foto’s is te allen tijde verboden. 

Vragen over deze privacyverklaring?

Heeft u vragen n.a.v. deze privacyverklaring schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Mail: info@volksvermakenvries.nl

Wij doen onze uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in uw belang, uw gegevens zoveel als in onze mogelijkheden ligt te beschermen.